Digital kompetens och digitala färdigheter

Den här lärstigen innehåller Närpes stads strategi för informations- och kommunikationsteknologi för den grundläggande utbildningen. Strategin och målsättningarna har utgått från de krav som Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen ställer på verksamheten inom den grundläggande utbildningen.

ÅK 1-2
ÅK 3-4
ÅK 5-6
ÅK 7-9