ÅK 1-2

ÅK 1-22019-06-07T09:36:35+01:00

Digital kompetens i läroplanen

Praktiska färdigheter och egen produktion

I skolarbetet ska eleverna få öva sig att använda utrustning, program och tjänster och de mest centrala principerna för hur de används och fungerar. De ska få lära sig använda tangentbord och andra grundläggande färdigheter som behövs för att producera och bearbeta texter. Eleverna ska få och dela med sig av erfarenheter av att arbeta med digital media och av att programmera på ett för åldern lämpligt sätt. Spelifiering ska användas för att främja lärandet.

Ansvarsfulla och trygga arbetssätt

Man ska tillsammans med eleverna diskutera och utarbeta trygga och goda arbetssätt och god nätetikett för användningen av digitala verktyg. Man ska fästa uppmärksamhet vid att hälsosamma arbetsställningar och lämpligt långa arbetspass inverkar på välbefinnandet.

Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt

Eleverna ska handledas att använda centrala söktjänster, att pröva olika verktyg och att utföra mindre informationssökningar inom olika områden och om sådant som intresserar dem. De ska uppmuntras att med hjälp av digitala verktyg förverkliga sina idéer självständigt och tillsammans med andra.

Kommunikation och nätverksbildning

Eleverna ska få erfarenheter av sociala medietjänster som stödjer lärandet och öva sig att använda digitala verktyg i olika kommunikationssituationer

Målsättningar

Starta en dator och/eller surfplatta2019-05-29T11:41:24+01:00

Eleverna ska kunna starta en dator och en surfplatta. Med det innebär det att eleven tar ansvar för utrustningen, förstår varför man ska vara försiktig med den samt hur man stänger av den efter användning.

Starta en webbläsare och söka efter en webbsida2019-05-29T11:48:41+01:00

Eleven ska kunna starta en webbläsare samt söka efter en webbsida. Följande punkter är saker som ingår i målsättningen.

 • Veta var man skriver in sitt sökord
 • Hur man får markören till sökfältet
 • Vilken tjänst använder man när man söker efter andra webbsidor
 • Vikten av att stava rätt
 • Möjligheten till diktering i sökfältet

Program på dator: Firefox, Google Chrome
App på iPad: Safari

Ta en utskrift2019-05-29T12:05:35+01:00

Eleverna ska kunna ta en utskrift. Följande punkter är saker som ingår i målsättningen.

 • Hitta och välja rätt skrivare
 • Skriva ut från en dator
 • Skriva ut från en app i en iPad
 • Lära sig att inte skriva ut onödiga utskrifter

Onödiga utskrifter kan uppstå när man skriver ut på fel skrivare och tror att utskriften inte har gått igenom och man skriver ut flera gånger på fel skrivare.

iPad app: KYOCERA Mobile Print

Skapa enkla egna texter i ett skrivprogram och bekanta sig med att spara texter2019-06-04T09:09:37+01:00

Eleverna ska kunna skapa enkla egna texter i ett skrivprogram och bekanta sig med att spara texter. Följande punkter är saker som ingår i målsättningen.

 • Bekanta sig med tangentbordslayoten
 • Hur hittar man specialtecken
 • Versaler & gemener
 • Bekanta sig med fysiska tangentbord
 • Låta skrivprogrammet göra radbrytningen
 • Ändra storlek, typsnitt

iPad app: Pages, Google Docs
Program på dator: Word, Google Docs

Skapa enkla filmer2019-06-04T09:33:32+01:00

Eleverna ska kunna skapa egna enkla filmer. Följande punkter är saker som ingår i målsättningen.

 • Använda kamerafunktionen med sin iPad
 • Bekanta sig med AirDrop för att dela filmklipp till lärare

Hur fungerar AirDrop? Klicka här

Få grundläggande färdigheter i digital kommunikation2020-07-10T10:39:13+01:00

Eleverna ges möjlighet att delta i digital kommunikation (video, ljud eller text och bild) som kan ske i grupp inom den egna klassen i skolan.

Lära sig använda nätet på ett tryggt och ansvarsfullt sätt2019-06-06T09:23:53+01:00

Eleverna ska lära sig använda nätet på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Följande punkter är saker som ingår i målsättningen.

 • Medvetenhet om vad sociala medier handlar om, åldersgränser och varför åldersgränser finns.
 • På nätet behöver inte alla vara de personer som de uppger sig vara
 • Grundläggande netikett
 • Nätsäkerhet, medveten om att man inte ska lämna ut personliga uppgifter på nätet

Läs mer om netikett på Digitala Lektioner (Svenska internetstiftelsen)

Programmera på ett grundläggande sätt2019-06-06T08:48:28+01:00

Eleverna ska kunna programmera på ett grundläggande sätt. Följande punkter är saker som ingår i målsättningen.

 • Kunna följa och skapa en följd av instruktioner
 • Kunna programmera en enklare robot, t.ex. BlueBot och BeeBot

BeeBot finns i Närpes stads teknikpool

Reflektera över den egna användningen av digital teknik och hur den påverkar vardagen2020-07-10T10:40:27+01:00

Bättre och sämre saker med digital teknik diskuteras på elevernas nivå. Sådant som skärmtid, sömn, vikten av motion och rörelse etc i relation till användningen av digital teknik diskuteras.

Genomföra mångvetenskapliga lärområden var IKT är en del2020-07-10T10:40:54+01:00

IKT används som en naturlig del av undervisningen. Då tematiska helheter och andra undervisningssekvenser uppgörs planeras för att digitala hjälpmedel ska kunna utnyttjas som ett stöd för inlärningen.

Länkar