ÅK 3-4

ÅK 3-42019-07-29T08:55:11+01:00

Digital kompetens i läroplanen

Praktiska färdigheter och egen produktion

Eleverna ska lära sig att använda olika apparater, program och tjänster och att förstå enligt vilken logik de används och fungerar. De ska öva sig att producera flytande text och att behandla den med olika verktyg samt att skapa bild, ljud, videor och animationer. Eleverna ska uppmuntras att med hjälp av digitala verktyg förverkliga sina idéer självständigt och tillsammans med andra. I undervisningen ska eleverna få bekanta sig med programmering för att lära sig att tekniska funktioner beror på mänskliga lösningar.

Ansvarsfulla och trygga arbetssätt

Eleverna ska lära sig ansvarsfull och trygg användning av digitala verktyg, nätetikett och de grundläggande principerna om upphovsrätt. De ska öva användningen av olika meddelandesystem och de sociala medietjänster som används i undervisningen. Eleverna ska få information och erfarenhet av hur bra arbetsställningar och lämpligt långa arbetspass påverkar hälsan.

Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt: Eleverna ska öva sig att söka information i olika källor med hjälp av söktjänster. De ska lära sig att använda källorna för att producera egen kunskap och öva sig att bedöma information kritiskt. Eleverna ska uppmuntras att hitta lämpliga sätt att uttrycka sig på och att använda digitala verktyg för att dokumentera och utvärdera arbetet och sina alster.

Målsättningar

Kunna söka relevant information på nätet med hjälp av söktjänster2020-01-03T09:31:32+01:00

Eleverna ska lära sig att hålla sig kritisk till källorna vid en sökning på nätet. Det är också viktigt för eleverna att veta att det finns olika sökmotorer. 

Sökmotorer: Google, Bing, DuckDuckGo m.m

Kunna skapa sammanhängande texter i kombination med bilder2020-01-03T09:38:14+01:00

Eleverna ska kunna skapa sammanhängande texter i ordbehandlingsprogram i kombination med bilder.

Ordbehandlingsprogram: Google Docs, Word, LibreOffice

Kunna skapa filmer med olika digitala verktyg2020-01-03T09:43:30+01:00

Eleverna ska kunna skapa filmer i ett redigeringsprogram där dom kan klippa ihop flera videoklipp till en film, där det finns titlar, ljudeffekter och musik som kan läggas till.

Redigeringsprogram/Appar: iMovie

Få grundläggande kunskaper om upphovsrätt2020-01-03T09:46:09+01:00

Det är viktigt att eleverna får veta vad som innebär med upphovsrätt, vilket material får man använda och vad får man inte använda utan tillstånd (eg. bilder, musik).

Läs mer om upphovsrätt på Digitala Lektioner (Svenska Internetstiftelsen)

Kunna använda sig av digitala läromedel2019-07-29T08:38:52+01:00
Kunna använda sig av enkel fildelning2020-01-03T09:48:20+01:00

Eleverna ska kunna använda enkel fildelning på en nivå så att lärare och elev kan dela filer till varandra, eller från elev till elev. 

Fildelningsprogram: Google Drive, Google Classroom 

Kunna använda nätet på ett tryggt och ansvarsfullt sätt, och ta ansvar för sin kommunikation.2020-01-03T09:50:08+01:00

Det är viktigt för eleverna att lära sig att ta ansvar för det man gör på nätet. Alla personer behöver inte vara den personen som den uppger sig vara och det gäller att vara kritisk till information man hittar och använder.

Läs om netikett på Digitala Lektioner 

Få erfarenheter av att kommunicera digitalt utanför den egna skolan2020-07-10T10:48:49+01:00

Eleverna ska ges möjlighet att prova på digital kommunikation (video, ljud, bild och text) utanför den egna klassen/skolan. Eleven ska ges möjlighet att bekanta sig med hur kontakten etableras och vilket medium som lämpar sig bäst för situationen. Kommunikationen kan vara lokal, nationell eller internationell.

Kunna programmera enkla helheter med blockprogrammering2020-01-03T10:01:12+01:00

Eleverna ska kunna programmera och förstå enkla program med blockprogrammering. Några bra exempel är Hour of Code på sidan code.org, Sphero och Scratch.

Programmera med Hour of Code – QR kod så att eleverna kommer in direkt med sin iPad

Kunna reflektera över den egna användningen av digital teknik och hur den påverkar vardagen2020-07-10T10:45:13+01:00

Användningen av digital teknik i vardagen diskuteras mångsidigt så både nytta och risker lyfts fram. Speciellt bör hälsoaspekter diskuteras, såsom skärmtid, sömn, vikten av motion och rörelse etc i relation till användningen av digital teknik.

Länkar