ÅK 5-6

ÅK 5-62019-07-29T08:56:47+01:00

Digital kompetens i läroplanen

Praktiska färdigheter och egen produktion

Eleverna ska lära sig att använda olika apparater, program och tjänster och att förstå enligt vilken logik de används och fungerar. De ska öva sig att producera flytande text och att behandla den med olika verktyg samt att skapa bild, ljud, videor och animationer. Eleverna ska uppmuntras att med hjälp av digitala verktyg förverkliga sina idéer självständigt och tillsammans med andra. I undervisningen ska eleverna få bekanta sig med programmering för att lära sig att tekniska funktioner beror på mänskliga lösningar.

Ansvarsfulla och trygga arbetssätt

Eleverna ska lära sig ansvarsfull och trygg användning av digitala verktyg, nätetikett och de grundläggande principerna om upphovsrätt. De ska öva användningen av olika meddelandesystem och de sociala medietjänster som används i undervisningen. Eleverna ska få information och erfarenhet av hur bra arbetsställningar och lämpligt långa arbetspass påverkar hälsan.

Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt: Eleverna ska öva sig att söka information i olika källor med hjälp av söktjänster. De ska lära sig att använda källorna för att producera egen kunskap och öva sig att bedöma information kritiskt. Eleverna ska uppmuntras att hitta lämpliga sätt att uttrycka sig på och att använda digitala verktyg för att dokumentera och utvärdera arbetet och sina alster.

Målsättningar

Kunna söka och välja relevant information på nätet och kritiskt kunna granska den2020-01-03T10:02:59+01:00

Eleverna ska lära sig att hålla sig kritisk till källorna vid en sökning på nätet samt att kunna granska informationen och hemsidan man letar fram.

Sökmotorer: Google, Bing, DuckDuckGo
Granska och förstå webbadresser: https://digitalalektioner.se/lektion/granska-webbadresser/

Kunna formulera och producera eget material utgående från olika källor2020-01-03T10:09:18+01:00

Eleverna ska kunna formulera och producera eget material utgående från den informationen man har letat upp från olika källor samt lära dem att det är viktigt att namnge källan man använt.

Lektion om källor på Digitala Lektioner

Kunna presentera och uttrycka sig på ett mångsidigt sätt med olika digitala hjälpmedel2020-01-03T10:10:02+01:00

Med hjälp av digitala hjälpmedel ska eleverna kunna presentera och uttrycka sig på ett mångsidigt sätt.

Få grundläggande kunskaper om upphovsrätt2020-01-03T09:45:08+01:00

Det är viktigt att eleverna får veta vad som innebär med upphovsrätt, vilket material får man använda och vad får man inte använda utan tillstånd (eg. bilder, musik).

Läs mer om upphovsrätt på Digitala Lektioner (Svenska Internetstiftelsen)

Kunna använda sig av fildelning i grupparbeten och annat skolarbete2020-01-03T10:11:08+01:00

Eleverna ska kunna använda sig av fildelning på en nivå så att lärare och elev kan dela filer till varandra. Det är också viktigt att lära sig hur man kan dela filer och dokument med varandra om man har ett grupparbete för att smidigt arbeta tillsammans i grupp.

Fildelningsprogram: Google Drive, Google Classroom, Google Docs

Kunna jobba med multiliterärt material2020-07-10T10:44:01+01:00

Eleverna ska kunna söka, kombinera, skapa och presentera material från olika källor av olika slag (video, ljud eller text och bild).

Kunna använda nätet på ett tryggt och ansvarsfullt sätt, och ta ansvar för sin kommunikation2020-01-03T09:49:37+01:00

Det är viktigt för eleverna att lära sig att ta ansvar för det man gör på nätet. Alla personer behöver inte vara den personen som den uppger sig vara och det gäller att vara kritisk till information man hittar och använder.

Läs om netikett på Digitala Lektioner 

Få erfarenheter av att kommunicera digitalt utanför den egna skolan2020-07-10T10:42:57+01:00

Eleverna ska ges möjlighet att prova på digital kommunikation (video, ljud eller text och bild) inom den egna klassen/skolan. Eleven ska ges möjlighet att bekanta sig med hur kontakten etableras och vilket medium som lämpar sig bäst för situationen. 

Kunna programmera med hjälp av blockprogrammering2020-01-03T10:13:40+01:00

Eleverna ska kunna programmera och förstå blockprogrammering. Dom ska med hjälp av instruktioner kunna göra ett program i t.ex. Scratch, Sphero eller liknande programmeringsmiljöer.

Länkar: Scratch, Programmeringsidéer i Scratch

Kunna reflektera över den användningen av digital teknik och hur den påverkar vardagen2020-07-10T10:44:59+01:00

Användningen av digital teknik i vardagen diskuteras mångsidigt så både nytta och risker lyfts fram. Speciellt bör hälsoaspekter diskuteras, såsom skärmtid, sömn, vikten av motion och rörelse etc i relation till användningen av digital teknik.

Användning av digital teknik i ett hälso- och hållbarhetsperspektiv2019-07-29T08:43:13+01:00

Länkar