ÅK 7-9

ÅK 7-92021-01-15T08:22:06+01:00

ÅK 7-9

Här samlas alla målsättningar för åk. 7-9 enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen. Alla målsättningar är kategoriserade per årskurs samt ämnesvis. Här under listas målsättningar och allmänna punkter för eleverna som går i åk. 7-9.

 • Förstå och använda källkritik när man letar efter information på nätet
 • Ergonomi
 • Informationssökning
 • Förstå upphovsrätt
 • Använda källförteckning
 • Datasekretess
 • Aktsamhet om den datalogiska utrustning vi har
 • Väljer passande verktyg på egen hand beroende på uppgiftens art
 • Spara filer med passande namn och ha kontroll på mappstrukturen samt dela filer

Målsättningar Åk 7

Slöjd2021-01-15T08:57:16+01:00
 • Söka inspiration på Pinterest, YouTube videor (t.ex. olika tekniker)
 • Användning av Showbie eller Google Classroom för fotografering så man får en sammanställning av arbetsprocessen
 • Säkerhetsvideor på webben
 • Kostnadsberäkningar med hjälp av kalkylprogram
 • Se på informationsvideos om träförädling, textilframställning och industri
Religion2021-01-15T08:36:32+01:00
 • Användning av Thinglink, t.ex. av ett kyrkorum
 • Skapa en serie eller film med Stop Motion, iMovie eller Book Creator
 • Presentationer med hjälp av Google Slides, PowerPoint, Prezi
 • Användning av ClassVR: Jul, Pilgrimsfärder, kyrkor-tempel, bröllop, festivaler m.m
 • Använding av ordbehandlingsprogram
 • Skapa animationer – t.ex. Scratch
Musik2021-01-15T09:08:21+01:00
 • Producera egen musik digitalt med t.ex. Garageband
 • Förstå och diskutera upphovsrätt ur musikens synvinkel
 • Skapa en presentation om någon artist med hjälp av Google Slides, Power Point, Prezi
 • Dokumentera med video, bild och ljud
 • Använd källkritik
Modersmål och litteratur2021-01-15T07:28:38+01:00
 • Digitala texter – textbehandlingsprogram, Book Creator
 • Spara filer med beskrivande namn och organisera filerna i mappar
 • Källkritik och copyright
 • Källförteckning
 • Läsa och behandla digitala texter
 • Bekantar oss med olika databaser
  – Biblioteket
  – Biblio, Pressreader
  – Tidningar
  – Gratis bilder från olika databaser på nätet
  – Gratis ljudfiler – podcaster
  – Videos
 • Sociala medietjänster
  – Instagram
  – Twitter
  – Facebook
 • Använda presentationsteknik vid muntliga presentationer
  – Google presentationer eller PowerPoint
  – Filmer med iMovie och/eller greenscreen
Matematik2021-01-15T07:51:52+01:00
 • Skriva formler i textbehandlingsprogram, €,$, olika parenteser,
  upphöjt och nedsänkt samt infoga bilder
 • Beräkningar i kalkylprogram
 • Beräkna värdet av ett uttryck med hjälp av kalkylprogram
 • Rita punkter, linje, stråle, sträcka, polygon, cirkel och vinkel med dynamiskt
  geometriprogram.
  – Ändra färg i dynamiskt geometriprogram (Geogebra, Desmos)
  – Utföra beräkningar med hjälp av ett dynamiskt geometriprogram
 • Programmering: Turtle graphics, loop (Scratch, Python)
 • Använda Google Classroom, Kikora, elevspel, Quizizz, Quizalize, Wizer,
  Ville, Socrative, Quizlet och liknande appar och program
 • Skapa en plansch med hjälp av ett layoutprogram
Kemi2021-01-15T09:23:31+01:00
 • Skapa simuleringar och animationer
 • Använding av olika ord- och textbehandlingsprogram – t.ex. Google Dokument, Google Kalkylark
 • Informationssökning, sammanställning och presentation av fakta med hjälp av Google Slides, PowerPoint, Prezi
 • Blockprogrammering – t.ex. Scratch, Makey Makey
Huslig ekonomi2021-01-15T08:51:46+01:00
 • Informationssökning, sammanställning och presentation av fakta
 • Bekantar sig med olika matlagningsmetoder på nätet, t.ex. YouTube innan lektionen
 • Uppgifter, dagböcker och planeringar delas med elever via Classroom för att minska användning av papper – eleverna uppmuntras samtidigt att lämna in sina arbeten digitalt
 • Utvärderingar av eget samt gruppens arbete
Historia2021-01-15T08:39:25+01:00
 • Skapa en serie, animering eller film med Stop Motion, iMovie eller Book Creator
 • Skapa presentationer med hjälp av Google Slides, PowerPoint, Prezi
 • Användning av ClassVR 
 • Använding av ordbehandlingsprogram
Hälsokunskap2021-01-15T08:45:19+01:00
 • Diskutera nätmobbning
  • Bekanta sig med olika hälsosidor på nätet samt källkritik
   – Kritisk informationssökning och behandling av ämnesspecifika faktabaserade texter
 • Skapa en serie eller film med Stop Motion, iMovie eller Book Creator
 • Presentationer med hjälp av Google Slides, PowerPoint, Prezi
 • Använding av ordbehandlingsprogram
 • Uppgifter, dagböcker och planeringar delas med elever via Classroom för att minska användning av papper – eleverna uppmuntras samtidigt att lämna in sina arbeten digitalt
 • Pausgymnastik
 • Eleverna ska uppmuntras att tillägna sig åt hälsosamma och
  ergonomiska arbetssätt
Gymnastik2021-01-15T09:11:52+01:00
 • Digital teknik utnyttjas för att underlätta organiseringen, utvärderingen och sparandet av material och information
 • Digitala verktyg utnyttjas för att informera eleverna
 • Olika appar, t.ex. Google Maps och Turf Hunt, används för att stöda
  undervisningen och för att synliggöra resultat och framsteg i de olika
  idrottsformerna
 • Pulsklockor och elevernas personliga smarttelefoner kan användas i undervisningen
 • Diskussioner om etik diskuteras med eleverna och vi funderar över jämförandet och användandet av t.e.x. testresultat. Man behöver också diskutera hur olika filmer av eleverna används
 • Applikationen Whatsapp/Google Hangouts kan exempelvis användas i leken ”på rymmen”, där eleverna arbetar parvis/gruppvis med varandra vilket kräver samarbete och kommunikation via applikationen
 • Eleverna infomeras om program som Run Keeper, Strava och liknande som är globala och är kommunikationskanaler för idrottare inom olika idrottsformer. Ett annat forum är olika E-twinnningsprojekt.
 • Eleverna informeras om eventuella hälsorisker med ensidigt användande av digitala hjälpmedel och hur man kan minska och undvika den negativa påverkan de kan ha
 • Den information som digitalt sparas från gymnastikundervisningen är till sin karaktär väldigt personlig och därmed krävs stor aktsamhet i hur den används och delas
Geografi2021-01-15T08:28:08+01:00
 • Spara filer med passande namn och ha kontroll på mappstrukturen, dela filer
 • Använda digiatala tankekartor, t.ex. Mindmeister
 • Använder digitala karttjänster som Google Maps, Google My Maps, Google Earth
 • Dokument delas med elever via Classroom för att minska användning av
  papper – eleverna uppmuntras samtidigt att lämna in sina arbeten digitalt
 • Uppmuntra eleverna att vara källkritiska och att respektera upphovsrätt, t.ex. då man använder bilder från nätet
 • Användning av Gapminder
 • Skapa klimatdiagram med hjälp av kalkylprogram
 • Presentera land med Scratch (blockprogrammering) och Makey Makey 
 • Skapa en animation med Scratch, t.ex. en jordbävning 
Fysik2021-01-15T09:18:39+01:00
 • Programmera för att mäta temperatur och ljus
 • Anvädning av kalkylprogram för att behandla mätningar
 • Använd textbehandlingsprogram för att skriva t.ex. labbrapporter, formler
 • Presentationer med hjälp av Google Slides, PowerPoint, Prezi
 • Skapa tabeller och grafer med hjälp av ett dynamiskt geometriprogram
Finska2021-01-15T07:43:15+01:00
 • Multimodala texter – tidningar, filmer, böcker, bloggar, videoklipp
 • Ändra inställningen av språket i textbehandlingsprogram
 • Informationssökning med finska sökord
 • Användning av Quizlet, Wizer och andra liknande digitala rsurser för att
  stödja språkinlärningen
 • Använda nätbaserade ordböcker
 • Spela in eget ljud t.ex. uppläsning av text eller skapa en animerad film
Engelska2021-01-15T07:35:04+01:00
 • Ändra inställningen av språket i textbehandlingsprogram
 • Informationssökning med engelska sökord
 • Användning av Quizlet, Wizer och andra liknande digitala rsurser för att
  stödja språkinlärningen
 • Använda nätbaserade ordböcker
 • Spela in eget ljud, t.ex. uppläsning av text.
 • Multimodala texter – tidningar, filmer, böcker, bloggar, videoklipp
 • Dialog som programmeras i Scratch
Biologi2021-01-15T08:02:27+01:00
 • Göra fotodokumentationer och samla information utanför skolan och kunna
  ladda upp dessa på olika plattformer t.ex. Classroom och Epicollect
 • Använda virtuell flora t.ex. Luontoportti.
 • Använda Quizlet/Socrative och andra applikationer för artindentifiering
 • Använda digiatala tankekartor, t.ex. Mindmeister för att bygga upp digitala
  tankekartor om organismsamhällets struktur
 • Skapa digitalt herbarium med Google Presentation/Power-point med egna foton
 • Dokument delas med elever via Google Classroom för att minska användning av
  papper – eleverna uppmuntras samtidigt att lämna in sitt arbete digitalt
 • Uppmuntra eleverna att vara källkritiska och att respektera upphovsrätt
  t.ex. då de använder bilder från nätet
 • Animera, t.ex. fotosyntesen i Scratch
Bildkonst2021-01-15T09:04:44+01:00
 • Användning av Showbie eller Google Classroom för fotografering så man får en sammanställning av arbetsprocessen
 • Skapa film med iMovie, Green screen, stop moion
 • Använd iPads och andra digitala medel för att testa rita/måla digitalt
 • Skapa animationer med hjälp av programmering, t.ex. Scratch
 • Förstå och användning av källkritik
 • Skapa bilder för sociala medier och bloggar med hjälp av ett bildbehandlingsprogram
 • Virtuella utställningar

Målsättningar Åk 8

Slöjd2021-01-15T08:57:43+01:00
 • Användning av Showbie eller Google Classroom för fotografering så man får en sammanställning av arbetsprocessen
 • Söka inspiration på Pinterest, YouTube videor (t.ex. olika tekniker)
Religion2021-01-15T08:37:12+01:00
 • Skapa en serie eller film med Stop Motion, iMovie eller Book Creator
 • Presentationer med hjälp av Google Slides, PowerPoint, Prezi
 • Användning av ClassVR: Jul, Pilgrimsfärder, kyrkor-tempel, bröllop, festivaler m.m
 • Använding av ordbehandlingsprogram
Modersmål och litteratur2021-01-15T07:31:14+01:00
 • Digitala texter – textbehandlingsprogram, Book Creator
 • Spara filer med beskrivande namn och organisera filerna i mappar
 • Källkritik och copyright
 • Källförteckning
 • Läsa och behandla digitala texter
 • Bekantar oss med olika databaser
  – Biblioteket
  – Biblio, Pressreader
  – Tidningar
  – Gratis bilder från olika databaser på nätet
  – Gratis ljudfiler – podcaster
  – Videos
 • Sociala medietjänster
  – Instagram
  – Twitter
  – Facebook
 • Använda presentationsteknik vid muntliga presentationer
  – Google presentationer eller PowerPoint
  – Filmer med iMovie och/eller greenscreen
 • Digitala ordböcker, SAOL
 • Programmera Scratch spel där man ska sortera t.ex. ordklasser,
  en intervju med en författare, karaktär i bok (animering),
Matematik2021-01-15T07:56:15+01:00
 • Skriva formler i textbehandlingsprogram, €,$, olika parenteser,
  upphöjt och nedsänkt
 • Beräkningar med hjälp av ett kalkylprogram
 • Geogebra: Skapa och räkna ut speglingar, rätvinkliga trianglar, cirklar samt bestämma area och omkrets
 • Programmera i Python (micro:bit)
  – Förstå att teknologi/automation/programmering finns i det mesta vi
  använder idag
 • Redovisa en laborativ uppgift med textbehandling, med hjälp av t.ex. Book Creator, Google
  Presentationer eller Explain Everything
 • Använda Google Classroom, Kikora, elevspel, Quizizz, Quizalize, Wizer, Ville
 • Tänka på upphovsrätt vid kopiering av bilder
 • Aktsamhet om den datalogiska utrustning vi har samt hur den påverkar vår egen hälsa, t.ex. att man har en bra hållning
Kemi2021-01-15T09:26:49+01:00
 • Skapa simuleringar och animationer
 • Använding av olika ord- och textbehandlingsprogram för att skapa labbrapporter eller liknande – t.ex. Google Dokument, Google Kalkylark
 • Användning av programmering i anslutning till ett experiment eller en uppgift
 • Skapa en animering med hjälp av Scratch 
 • Rita molekyler digitalt – Molview
Huslig ekonomi2021-01-15T08:53:32+01:00
 • Presentationer med hjälp av green screen
 • Ekonomiska kalkyler, prisberäkning samt livsmedelslistor
 • Informationssökning, sammanställning och presentation av fakta med hjälp av Google Slides, PowerPoint, Prezi
Historia2021-01-15T08:40:33+01:00
 • Diskutera och förstå den teknologiska utvecklingen
 • Skapa en serie, animering eller film med Stop Motion, iMovie eller Book Creator
 • Presentationer med hjälp av Google Slides, PowerPoint, Prezi
 • Användning av ClassVR
 • Använding av ordbehandlingsprogram
Hälsokunskap2021-01-15T08:47:32+01:00
 • Bekanta sig med Nouhätä
 • Använder digitala appar och program som Google Forms, Kahoot m.m
 • Uppgifter, dagböcker och planeringar delas med elever via Classroom för att minska användning av papper – eleverna uppmuntras samtidigt att lämna in sina arbeten digitalt
 • Eleverna ska uppmuntras att tillägna sig hälsosamma och
  ergonomiska arbetssätt
Gymnastik2021-01-15T09:14:00+01:00
 • Digital teknik utnyttjas för att underlätta organiseringen, utvärderingen och sparandet av material och information
 • Digitala verktyg utnyttjas för att informera eleverna
 • Olika appar, t.ex. Google Maps och Turf Hunt, används för att stöda
  undervisningen och för att synliggöra resultat och framsteg i de olika
  idrottsformerna
 • Pulsklockor och elevernas personliga smarttelefoner kan användas i undervisningen
 • Podd-avsnitt som behandlar relevanta teman kan användas i undervisningen. Eleverna kan t.ex. lyssna före eller under en lektion då de tränar (ex. promenerar/springer) för att sedan i grupp diskutera temat tillsammans
 • Problemlösning existerar i de flesta bollsporter och har att göra med elevernas förmåga att kunna förutse och styra händelser i förväg. Detta kan övas med olika spelövningar
 • De digitala produkterna kan vara filmer, träningsdagböcker, träningsprogram och analyser av olika idrottsformer
 • Den information som digitalt sparas från gymnastikundervisningen är till sin karaktär väldigt personlig ocxh därmed krävs stor aktsmahet i hur den används och delas.
Geografi2021-01-15T08:33:03+01:00
 • Förstå hur informations- och kommunikationsteknologin påverkar hållbar utveckling
 • Använda Quizlet/Socrative eller liknande applikationer
 • Använda digiatala tankekartor, t.ex. Mindmeister
 • Använder digitala karttjänster som Google Maps, Google My Maps, Google Earth
 • Dokument delas med elever via Classroom för att minska användning av papper – eleverna uppmuntras samtidigt att lämna in sina arbeten digitalt
 • Uppmuntra eleverna att vara källkritiska och att respektera upphovsrätt, t.ex. då man använder bilder från nätet
 • Användning av Gapminder
 • Digitala presentationer med hjälp av Google Slides, Power Point
Finska2021-01-15T07:46:09+01:00
 • Producera digitala texter – textbehandling, BookCreator, Sites
 • Multimodala texter – tidningar, filmer, böcker, bloggar, videoklipp
 • Producera presentationer – Google presentation, PowerPoint
 • Informationssökning med engelska sökord – använd källkritik
 • Ordkunskap i anslutning till upphovsrätt
 • Bildsökning – bilder fria att använda enligt upphovrättslagen
 • Kommunicera med elever i andra länder – e-post, Facetime, Google Hangouts
 • Skapa film med intalat ljud
  iMovie, GreenScreen
 • Använda nätbaserade ordböcker
 • Användning av Quizlet, Wizer och andra liknande digitala resurser för att
  stödja språkinlärningen
 • Dialog och intervju som programmeras i Scratch
Engelska2021-01-15T07:38:11+01:00
 • Producera digitala texter – textbehandling, BookCreator, Sites
 • Producera presentationer – Google presentation, PowerPoint
 • Informationssökning med engelska sökord samt källkritik
 • Ordkunskap i anslutning till upphovsrätt
 • Bildsökning – bilder fria att använda i enlighet till upphovrättslagen
 • Kommunicera med elever i andra länder – e-post, Facetime, Google Hangouts
 • Skapa film med talat ljud
  – filma presentation
 • Använda nätbaserade ordböcker
 • Multimodala texter – tidningar, filmer, böcker, bloggar, videoklipp
 • Användning av Quizlet, Wizer och andra liknande digitala rsurser för att
  stödja språkinlärningen
Biologi2021-01-15T08:04:03+01:00
 • Göra fotodokumentationer och samla information utanför skolan och kunna
  ladda upp dessa på olika plattformer t.ex. Classroom och Epicollect
 • Använda virtuell flora t.ex. Luontoportti.
 • Använda Quizlet/Socrative och andra applikationer för artindentifiering
 • Använda digiatala tankekartor, t.ex. Mindmeister för att bygga upp digitala
  tankekartor om organismsamhällets struktur
 • Skapa digitalt herbarium med Google Presentation/Power-point med egna foton
 • Dokument delas med elever via Google Classroom för att minska användning av
  papper – eleverna uppmuntras samtidigt att lämna in sitt arbete digitalt
 • Skapa film med iMovie, Green screen
 • Uppmuntra eleverna att vara källkritiska och att respektera upphovsrätt, t.ex. när man använder bilder från nätet
Bildkonst2021-01-15T09:06:01+01:00
 •  Förutom traditionella tekniker använder vi även film, foto, animering med iPad, green screen. Classroom används för dokumentering och uppföljning av digitala arbeten.

Målsättningar Åk 9

Slöjd2021-01-15T08:58:09+01:00
 • Söka inspiration på Pinterest, YouTube videor (t.ex. olika tekniker)
 • Användning av Showbie eller Google Classroom för fotografering så man får en sammanställning av arbetsprocessen
Samhällslära2021-01-15T08:42:38+01:00
 • Skapa en serie, animering eller film med Stop Motion, iMovie eller Book Creator
 • Presentationer med hjälp av Google Slides, PowerPoint, Prezi
 • Användning av ClassVR
 • Använding av ordbehandlingsprogram
 • Diskutera betydelsen av informations- och kommunikationsteknologi i samhället
 • Diskutera hur kostnaden för teknik uppstår
Religion2021-01-15T08:38:10+01:00
 • Använda digitala verktyg på ett tryggt och etiskt hållbart sätt
 • Diskutera etiska frågor i samband med artificiell intelligens och machine learning
 • Använding av ordbehandlingsprogram
Modersmål och litteratur2021-01-15T07:33:24+01:00
 • Digitala texter – textbehandlingsprogram, Book Creator
 • Spara filer med beskrivande namn och organisera filerna i mappar
 • Källkritik och copyright
 • Källförteckning
 • Läsa och behandla digitala texter
 • Bekantar oss med olika databaser
  – Biblioteket
  – Biblio, Pressreader
  – Tidningar
  – Gratis bilder från olika databaser på nätet
  – Gratis ljudfiler – podcaster
  – Videos
 • Sociala medietjänster
  – Instagram
  – Twitter
  – Facebook
 • Använda presentationsteknik vid muntliga presentationer
  – Google presentationer eller PowerPoint
  – Filmer med iMovie och/eller greenscreen
 • Digitala ordböcker, SAOLProgrammera Scratch spel där man ska sortera t.ex. ordklasser,
  en intervju med en författare, karaktär i bok (animering),
 • Väljer passande verktyg på egen hand beroende på uppgiftens art
Matematik2021-01-15T07:57:59+01:00
 • Skriva formler i textbehandlingsprogram, €,$, olika parenteser,
  upphöjt och nedsänkt
 • Kalkylprogram: beräkningar, sannolikheter, diagram
 • Geogebra: Skapa och räkna ut speglingar, rätvinkliga trianglar, cirklar samt bestämma area och omkrets
 • Programmera i Python
  – Förstå att teknologi/automation/programmering finns i det mesta vi
  använder idag
 • Redovisa en laborativ uppgift med textbehandling, med hjälp av t.ex. Book Creator, Google
  Presentationer eller Explain Everything
 • Använda Google Classroom, Kikora, elevspel, Quizizz, Quizalize, Wizer, Ville
 • Tänka på upphovsrätt vid kopiering av bilder
 • Aktsamhet om den datalogiska utrustning vi har samt hur den påverkar vår egen hälsa, t.ex. att man har en bra hållning
 • Statistisk undersökning
Huslig ekonomi2021-01-15T08:54:29+01:00
 • Presentationer med hjälp av green screen
 • Ekonomiska kalkyler i hemmet
 • Informationssökning, sammanställning och presentation av fakta med hjälp av Google Slides, PowerPoint, Prezi
Hälsokunskap2021-01-15T08:50:14+01:00
 • Använder digitala appar och program som Google Forms, Kahoot m.m
 • Uppgifter, dagböcker och planeringar delas med elever via Classroom för att minska användning av papper – eleverna uppmuntras samtidigt att lämna in sina arbeten digitalt
 • Presentationer med hjälp av Google Slides, PowerPoint, Prezi
 • Presentationer med hjälp av green screen
 • Läsa texter och se faktaprogram angående aktuella teman från olika
  massmedier
 • Eleverna ska uppmuntras att tillägna sig hälsosamma och
  ergonomiska arbetssätt
Gymnastik2021-01-15T09:15:16+01:00
 • Digital teknik utnyttjas för att underlätta organiseringen, utvärderingen och sparandet av material och information
 • Digitala verktyg utnyttjas för att informera eleverna
 • Olika appar, t.ex. Google Maps och Turf Hunt, används för att stöda
  undervisningen och för att synliggöra resultat och framsteg i de olika
  idrottsformerna
 • Pulsklockor och elevernas personliga smarttelefoner kan användas i undervisningen

 • Den information som digitalt sparas från gymnastikundervisningen är till sin karaktär väldigt personlig ocxh därmed krävs stor aktsmahet i hur den används och delas

 • Elever kan först filma sina egna prestationer för att sedan via instruktionsfilmer analysera sina egna utföranden och utveckla sina färdigheter
 • Eleverna söker t.ex. instruktionsfilmer för teknik, taktik, träningsformer och regler för olika idrottsformer. Det här kan göras som förarbete eller efterarbete för en given lektion eller lektionsavsnitt. Eleverna planerar kortare eller längre lektionsavsnitt som de håller åt de övriga
Geografi2021-01-15T08:33:21+01:00
 • Förstå hur informations- och kommunikationsteknologin påverkar hållbar utveckling
 • Använda Quizlet/Socrative eller liknande applikationer
 • Använda digiatala tankekartor, t.ex. Mindmeister
 • Använder digitala karttjänster som Google Maps, Google My Maps, Google Earth
 • Dokument delas med elever via Classroom för att minska användning av papper – eleverna uppmuntras samtidigt att lämna in sina arbeten digitalt
 • Uppmuntra eleverna att vara källkritiska och att respektera upphovsrätt, t.ex. då man använder bilder från nätet
 • Användning av Gapminder
 • Digitala presentationer med hjälp av Google Slides, Power Point
Fysik2021-01-15T09:20:37+01:00
 • Programmera experiment med hjälp av micro:bit
 • Anvädning av kalkylprogram för att behandla mätningar
 • Använd textbehandlingsprogram för att skriva t.ex. labbrapporter, formler
 • Presentationer med hjälp av Google Slides, PowerPoint, Prezi
 • Skapa tabeller och grafer med hjälp av ett dynamiskt geometriprogram
 • Användning av vernier-mätningar i mekanik
 • Testa på simulationsprogram – t.ex. Colorado Peth
 • Förstå och diskutera teknikens betydelse inom vetenskapen
 • Programmering – t.ex. en interaktiv tavla/plansch med hjälp av Scratch och Makey Makey
Finska2021-01-15T07:48:12+01:00
 • Producera digitala texter – textbehandling, BookCreator, Sites
 • Producera presentationer – Goggle presentation, PowerPoint
 • Informationssökning med engelska sökord – använd källkritik
 • Bildsökning – bilder fria att använda enligt upphovrättslagen
 • Kommunicera med elever i andra länder – e-post, Facetime, Google Hangouts
 • Skapa film med talat ljud
  – spela in film av en presentation
 • Använda nätbaserade ordböcker
 • Användning av Quizlet, Wizer och andra liknande digitala resurser för att
  stödja språkinlärningen
 • Multimodala texter – tidningar, filmer, böcker, bloggar, videoklipp
 • Ordkunskap – datalogiska begrepp
Engelska2021-01-15T07:41:57+01:00
 • Producera digitala texter – textbehandling, BookCreator, Sites
 • Informationssökning med engelska sökord – använd källkritik
 • Bildsökning – vilka bilder är fria att använda enligt upphovrättslagen
 • Kommunicera med elever i andra länder – e-post, Facetime, Google Hangouts
 • Skapa film med intalat ljud
  – Spela in film och redigera med t.ex. iMovie eller Greenscreen
 • Använda nätbaserade ordböcker
 • Användning av Quizlet, Wizer och andra liknande digitala rsurser för att
  stödja språkinlärningen
 • Multimodala texter – tidningar, filmer, böcker, bloggar, videoklipp
 • Ordkunskap – datalogiska begrepp
Biologi2021-01-15T08:06:17+01:00
 • Använda VR för att titta på människans inre organ
 • Använda Quizlet/Socrative och andra applikationer för prov och förhör
 • Använda digitala tankekartor, t.ex. Mindmeister för att bygga upp digitala
  tankekartor
 • Dokument delas med elever via Google Classroom för att minska användning av
  papper – eleverna uppmuntras samtidigt att lämna in sitt arbete digitalt
 • Skapa film med iMovie, Green screen
 • Uppmuntra eleverna att vara källkritiska och att respektera upphovsrätt, t.ex. när man använder bilder från nätet
Bildkonst2021-01-15T09:06:01+01:00
 •  Förutom traditionella tekniker använder vi även film, foto, animering med iPad, green screen. Classroom används för dokumentering och uppföljning av digitala arbeten.

Länkar